çimento

shutterstock_cement

Përbëjnë nivele të provuara të besueshmërisë në terren, kutitë e shpejtësisë për përdorimin e materialeve me shumicë mund të mbështeten edhe në rrethanat më të vështira.

Të gjitha produktet e trajtimit të materialeve me shumicë

cement crusher

Me një gamë të plotë të zgjidhjeve drejtuese për thërrmimin, bluarjen dhe aplikacionet e bluarjes së përfundimit, INTECH u jep disponueshmëri fabrikave të përpunimit të çimentos në të gjithë globin.

duroed helical gear unit