Përpunimi i gomës

rubber

Zhvilloi një sërë zgjidhjesh të produkteve dhe shërbimeve të reja për mikserët dhe fabrikat dhe ekstruderin e përdorur në përgatitjen e gomës.