Përpunimi i sheqerit

sugar

Aplikimet e përpunimit të kallamit të sheqerit kërkojnë funksionim pothuajse konstant gjatë kohës së korrjes - Kutitë e ingranazheve INTECH japin një rekord të fortë të performancës së besueshme.